I. Doprava a platební podmínky

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, uvedených níže:

DOPRAVA V RÁMCI ČR

Vzhledem k charakteru prodávaného zboží, nabízí prodávající tyto způsoby dopravy:

 1. Osobní odběr na adrese prodávajícího. 
 2. Doprava přepravní společností. 
 3. Vlastní doprava prodávajícího.

MOŽNOSTI PLATBY ZA ZBOŽÍ

Platba je možná pouze převodem na číslo účtu: 27 – 4498380247/0100, na základě vydaného dokladu prodávajícím.

II. Dodací podmínky a ceny

1. Osobní odběr – provozovna Plzeň: 

 1. Kupující si zboží může vyzvednout osobně na adrese: Nepomucká 208, 317 06 Plzeň, V případě objednání zboží přes internetové stránky je nutné vyčkat na potvrzující zprávu přes SMS nebo email, dříve není možné zboží vyzvednout.
 2. Cena osobního odběru na provozovně v Plzni je ZDARMA.

2. Doprava přepravní společností rámci ČR:

 1. Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou. Zboží kupujícímu doveze nákladní vozidlo, dodávka, případně nákladní vozidlo s označením TIR a předávacím místem je v tomto případě zdvižná plošina přepravního vozidla. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv po ČR.
 2. Podmínkou pro dodání Zboží na místo požadované Kupujícím je zpevněná komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním vozidlem, případně nákladním vozidlem s označením TIR. Náklady vzniklé porušením této podmínky hradí vždy Kupující.
 3. Cena dopravy sdělí prodávající společně s vystavením daňového dokladu.  
 4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@klinker-shop.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 5. Dodací lhůty Zboží budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky. 
 6. V případě, že Kupující odmítne přepravované Zboží převzít, je Prodávající oprávněn od dané Kupní smlouvy nebo objednávky odstoupit. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ceny dopravy. V případě, že Prodávající nevyužije svého práva odstoupit od smlouvy, má nárok na zaplacení úplaty na uskladnění Zboží ve výši dle ceníku Prodávajícího.  

3. Vlastní doprava prodávajícího: 

 1. Zboží kupujícímu doveze nákladní vozidlo společnosti Brickland. Vozidlo je vybaveno hydraulickou rukou, tudíž si kupující může sám zvolit místo složení.
 2. Podmínkou pro dodání Zboží na místo požadované Kupujícím je zpevněná komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním vozidlem, případně nákladním vozidlem s označením TIR. Náklady vzniklé porušením této podmínky hradí vždy Kupující.
 3. Cena dopravy sdělí prodávající společně s vystavením daňového dokladu. 
 4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@klinker-shop.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 
 5. Dodací lhůty Zboží budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky. 
 6. V případě, že Kupující odmítne přepravované Zboží převzít, je Prodávající oprávněn od dané Kupní smlouvy nebo objednávky odstoupit. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ceny dopravy. V případě, že Prodávající nevyužije svého práva odstoupit od smlouvy, má nárok na zaplacení úplaty na uskladnění Zboží ve výši dle ceníku Prodávajícího.

4. Balení zboží a doklady ke zboží

 1. Zboží je dodáváno zpravidla na paletách, v případě obkladových pásků také v jednoduchých papírových přepravních kartonech, v baleních stažených plastovou páskou nebo v jednotlivých řadách proložených polystyrenem. Rozhodující údaje o označení a množství jsou uvedeny na dodacích listech Zboží.
 2. Cena palet je uvedena zvlášť a Kupující je povinen ji uhradit Prodávajícímu nad rámec ceny zboží.
 3. Spolu s dodaným Zbožím předá Prodávající Kupujícímu jen řádně vyplněnou fakturu s vyúčtováním jednotlivých položek a DPH.
 4. Obchodní podmínky a další listiny související s dodaným Zbožím budou zaslány kupujícímu elektronicky.